Chứng nhận 7

Chương trình hữu cơ quốc gia (NOP) xây dựng các quy tắc và quy định cho việc sản xuất, xử lý, dán nhãn và thực thi tất cả các sản phẩm hữu cơ của USDA. Theo quy định hữu cơ của USDA, các nhà chế biến hữu cơ như Bactolac phải sử dụng các thành phần hữu cơ đã được chứng nhận và chỉ được phê duyệt các thành phần phi hữu cơ cho các sản phẩm có nhãn là hữu cơ.

Share:
Hotline tư vấn 24/7
0868.696.368
Gọi ngay để đặt hàng
và tư vấn

ĐẶT CÂU HỎI VỚI CHUYÊN GIA