Chứng nhận 6

UL cung cấp đánh giá sản xuất / chế biến độc lập của bên thứ ba so với tiêu chuẩn xác định nhằm giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng, giúp bảo vệ giá trị thương hiệu và thúc đẩy sự an toàn của người tiêu dùng và sản phẩm. Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn của UL được trao cho các công ty sau khi đánh giá Hệ thống Thực hành Sản xuất Tốt và Hệ thống Chất lượng của nó và tìm thấy nó phù hợp với 21 CFR 111.

Share:
Hotline tư vấn 24/7
0868.696.368
Gọi ngay để đặt hàng
và tư vấn

ĐẶT CÂU HỎI VỚI CHUYÊN GIA