Chứng nhận 3

Hiệp hội Sản phẩm Tự nhiên (NPA) là tổ chức đầu tiên cung cấp chương trình chứng nhận GMP của bên thứ ba cho các nhà sản xuất thực phẩm bổ sung. Chứng nhận NPA GMP được trao cho các công ty đáp ứng mức độ tuân thủ cao theo tiêu chuẩn GMP của NPA như đã được xác minh thông qua việc kiểm tra toàn diện các cơ sở và tài liệu liên quan đến GMP.

Share:
Hotline tư vấn 24/7
0868.696.368
Gọi ngay để đặt hàng
và tư vấn

ĐẶT CÂU HỎI VỚI CHUYÊN GIA